Ny katalog

Vår nya katalog är här! Den är fylld med nyttig information för dig som vill veta mer om vårt erbjudande av olika fackverk. Här hittar du också en stor mängd dimensioneringstabeller, tips på enkla beräkningar, färgkartor och sist men inte minst, historien om oss som startade tidigt 60-tal.

Beställ
Maku katalog

Fackverksbalkar

Maku Stål AB är en av Sveriges ledande tillverkare av fackverksbalkar. Vi har producerat fackverk i mer än 50 år och därmed samlat på oss mycket kunskap och lång erfarenhet.

Läs mer
Fackverksbalkar

CE-märkta
stålkonstruktioner

Maku Stål är Certifierade enligt EN 1090 och kan leverera CE-märkta stålkonstruktioner.

Läs mer
CE-certifikat


Välkommen till Maku

MAKU STÅL AB en av Sveriges ledande tillverkare av fackverksbalkar. Vi har producerat fackverk i över 50 år och därmed samlat på oss mycket kunskap och lång erfarenhet.

MAKU STÅL AB är certifierad enligt EN 1090. Det ger dig som kund ett intyg på att de krav som ställs på bärande stålkonstruktioner i EN 1090 uppfylls.

Alla fackverk och stålkonstruktioner från Maku CE-märks.
Som certifieringsorgan har Nordcert används. Vi som certifierad leverantörer har dokumenterad erfarenhet, kompetent personal, anpassad utrustning, rätt utgångsmaterial samt produkt- och marknadsanpassade kvalitetssystem.

Vi förfogar över ändamålsenliga lokaler med modern specialutrustning, vilket gör att vi kan tillverka fackverksbalkar av högsta kvalitet med mycket stor måttnoggrannhet.