Firmapresentasjon


Maku Stål AB

Maku har svært lang erfaring fra produksjon av fagverksbjelker, der det har skjedd en stadig utvikling av konstruksjons- og produksjonsmetodene.

Vi har formålstjenlige lokaler med moderne spesialutstyr, som gjør at vi kan produsere fagverksbjelker av høyeste kvalitet med svært nøyaktige mål.

Vi kan beregne fagverk og stålkonstruksjoner i henhold til gamle BKR og i henhold til de nye Eurokodene.

CE-merking

Sertifikat vedrørende CE-merking av fagverk og stålkonstruksjoner er utstedt av en helt uavhengig part (Nordcert). CE-merking gir deg som kunde et bevis på at kravene som stilles til bærende stålkonstruksjoner i EN 1090 oppfylles.

Sertifikat

Sertifikatet bekrefter at alle vilkår angående godkjennelse av fabrikkens produksjonskontroll er ivaretatt, beskrevet i tillegg ZA til den harmoniserte europastandarden EN 1090-1:2009+A1:2011 og EN 1090-2:2008+A1.

Maku som sertifisert leverandør har dokumentert erfaring, kompetent personell, tilpasset utstyr, riktig utgangsmateriale samt produkt- og markedstilpassede kvalitetssystemer.