Baner


Rørbaner, gangbaner og transportbaner er i prinsippet parallellfagverk med tverrprofiler.

Banene kan lages med fri spennvidde på opptil ca. 50 meter og leveres komplette med forankringsplater, vindavstivning, eventuelle gangbaner og rekkverk.

Tverrprofiler

Banene produseres i fire ulike varianter og oppfyller de fleste krav og tilpasningsområder.

  • Type 1
  • Type 2
  • Type 3
  • Type 4